Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbuket
26.02.2016
Akershus fylkeskommune lyser ut midler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket.
Les mer »


Aktiv nyankommet
25.02.2016
Gjennom praktisk erfaring kan en lære språk. Gårdbrukere i Akershus tilbyr tjenester med norsktrening i en praktisk ramme.
Les mer »


Kurs i vindusrestaurering 5. april
23.02.2016
Har du eldre vinduer du vil ta vare på? Da er det mulig å få kyndig hjelp.
Les mer »


Inn på tunet - kvalitet og trygghet
16.02.2016
NLR Innlandet inviterer til KSL-kurs for Inn på tunet på Blæstad med oppstart 6. april
Les mer »


Landbrukshelga 2016 gjennomføres i november
08.01.2016
I år blir Landbrukshelga i Akershus den 19. - 20. november 2016!
Les mer »
Se i arkivet »