Kurs innen tradisjonshåndverk og bygningsvern
13.07.2016
Akershus bygningsvernsenter inviterer håndverkere på kurs høsten 2016/vinteren 2017
Les mer »


Ressurssenteret inngår i Akershus bygningsvernsenter
13.07.2016
Akershus fylkeskommune har vedtatt å videreføre to vellykkede prosjekter som Akershus bygningsvernsenter
Les mer »


Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbuket
26.02.2016
Akershus fylkeskommune lyser ut midler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket.
Les mer »


Aktiv nyankommet
25.02.2016
Gjennom praktisk erfaring kan en lære språk. Gårdbrukere i Akershus tilbyr tjenester med norsktrening i en praktisk ramme.
Les mer »


Kurs i vindusrestaurering 5. april
23.02.2016
Har du eldre vinduer du vil ta vare på? Da er det mulig å få kyndig hjelp.
Les mer »
Se i arkivet »


Kalender
Stilhistorie og teknologi
8.-10.september 2016, Follo museum

Åpen dag Hvam
18. september, Hvam vgs

Bygningsanalyse
13.-15.oktober, Nes Romerike

Treteknologi
10.-12.november 2016, Kampåa Sag, nes Romerike

Restaurering av dører
2. - 4. februar 2017, Hvam vgs

Restaurering av vinduer
9.-11. mars 2017, Hvam vgs

Flere hendelser >>

Aktuelt
Tradisjonshåndverk og bygningsvern
13.07.2016

Matfestivalen Brød & Cirkus 22. - 24..september
29.02.2016

Landbrukshelga 19. - 20. november 2016
29.02.2016

Mer aktuelt >>